หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ศาสนสถาน
สำคัญในตำบล
ตะเคียนเลื่อน
อบต.ตะเคียนเลื่อน
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
1
2
3
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-217-441
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10