หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ศาสนสถาน
สำคัญในตำบล
ตะเคียนเลื่อน
อบต.ตะเคียนเลื่อน
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-217-441
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10