หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เรื่องมาตตการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่องเน็ต ไวไฟ ฟรี [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)