หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ศาสนสถาน
สำคัญในตำบล
ตะเคียนเลื่อน
อบต.ตะเคียนเลื่อน
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
1
2
3
 
 
 
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนเมษายน 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว886) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 29 เม.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 โดยรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2551(มท 0893.4/ว874) 29 เม.ย. 2551
ขอหารือการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (มท 0808.3/4623) 28 เม.ย. 2551
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Healthy Meeting (มท 0891.3/ว791) 25 เม.ย. 2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1304) 25 เม.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 4/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว216) 25 เม.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว215) 25 เม.ย. 2551
การสัมมนาโครงการจัดตั้งและสัมมนาสมัชชาตลาดสดแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว860) 25 เม.ย. 2551
ข่าวสารการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2551 24 เม.ย. 2551
รับ สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.4/ว864) 24 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่ง 257-260/2551) 24 เม.ย. 2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว1259) 23 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว845) 23 เม.ย. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา) 23 เม.ย. 2551
การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0893.4/ว846) 22 เม.ย. 2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว781) 22 เม.ย. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว837) 22 เม.ย. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง (มท 0803/ว840) 22 เม.ย. 2551
การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว839) 22 เม.ย. 2551
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงาน ก.พ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว834) 22 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     867      868      869      870     (871)     872      873      874      875     ....หน้าสุดท้าย >> 949
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-217-441
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10