หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน

ศาสนสถาน
สำคัญในตำบล
ตะเคียนเลื่อน
อบต.ตะเคียนเลื่อน
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
1
2
3
 
 

ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ ปี 2562   28 ต.ค. 2562 17
หลักประกันสุขภาพ   โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562   28 ต.ค. 2562 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562   28 ต.ค. 2562 13
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเชิงรุก ปี 2562   28 ต.ค. 2562 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 2562   28 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   6 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)   6 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนและกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน ๔๕ ชุด ตามโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ธ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย    2 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-9298 นครสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ย. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 89