หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 10.21 น. โดย คุณ สุมินตรา พิฤกษ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player