หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน อบต.ตะเคียนเลื่อน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน อบต.ตะเคียนเลื่อน โดยท่านวิทยากร คุณนัฎธนา สัตย์กุศล เจ้าพนักงานพัมนาชุมชนชำนาญงาน ในหัวข้อ
- การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
- บทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชน
- บทบาทสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตการทำ    น้ำยาซักผ้าจากน้ำหมักมะละกอ
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสตรีในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะสตรีที่มีความเสมอภาค และมีศักยภาพที่มากขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นในการรักษาและส่งเสริมจุดเด่นของชุมชนซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นของการส่งเสริมด้านศาสนา ผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเรือยาวประเพณี เรื่องเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 การส่งเสริมการค้าขายไม้ประดับ ฯลฯ
สุดท้ายเป็นกิจกรรมการสาธิตการทำน้ำยาซักผ้าจากน้ำหมักมะละกอ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน โดยประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาซักผ้า ซึ่งจะสามารถนำไปทำไว้ใช้เองในครัวเรือนได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 14.09 น. โดย คุณ มยุรี กล้ากสิกรณ์

ผู้เข้าชม 293 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2558
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player