หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมากำจัดปลวกและเจาะอัดน้ำยาลงดิน จำนวน 10 รายการ เพื่อดูแลและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศ๊กษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากโครงการเดิม จากบ้านนางประชิด หมู่ที่ 8 ถึงโครงการเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ 11 (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านนางสุดใจ รัศมี ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2