หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนในการฝึกอบรมฯ จำนวน ๗๒ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมฯ และการสาธิต ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน 1 อัตรา (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน 1 อัตรา (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านธุรการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน 1 อัตรา (ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9