หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4461 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนเลื่อน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังยาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8997 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนในการฝึกอบรมและกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]

  (1)