องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์